Je standardní součástí systému předizolovaného potrubí a umožňuje kontrolu izolačního stavu potrubí v průběhu jeho životnosti. Jedná se o vlastní službu prováděnou měřením pomocí reflektometru BDP 104 prvotně po dokončení realizace trubní trasy a následně opakovaně v ročních intervalech. Tato činnost zahrnuje měření provedené na rozvodu zákazníka, analýzu měření s vypracováním protokolu měření obsahující závěr a případný návrh řešení. Výsledkem je přesná znalost izolačního stavu rozvodu a možnost včasné detekce vady, její přesná lokalizace, návrh na odstranění s důrazem na prodloužení životnosti rozvodu.