Energetické služby

V této oblasti nabízíme naši zákazníkům komplexní služby související s provozem energetických zařízení na výrobu a distribuci tepla a elektřiny.  Naším cílem je nabídnout pro konkrétní technologické zařízení zákazníka dlouhodobě efektivní model hospodaření s energiemi. Energetické služby aplikujeme zejména na technologická zařízení kotelen, výměníkových stanic, kogeneračních jednotek, potrubních rozvodech pro distribuci tepla, trafostanic, VN rozvodů, distribučních sítí elektrické energie.


Energetické služby zaměřujeme primárně na snížení provozních nákladů. Proto jejich rozsah navrhujeme vždy „na míru“ pro konkrétního partnera, pouze v závislosti na jeho individuálních potřebách a podmínkách. Nejprve vždy zpracujeme „model“ energetických služeb pro dané konkrétní podmínky partnera v němž vyhodnotíme možný potenciál úspor s ohledem na primární vstupy a výrobu a distribuci tepla (elektřiny).  Na základě této analýzy můžeme definovat jednorázové i dlouhodobé ekonomické přínosy pro partnera a jejich garanci.

 

  
Přidanou hodnotou pro výkon energetických služeb je část úspor, dosažená jejich realizací.

 


Vysokou profesionalitu společnosti ERDING, a.s. v oblasti poskytování energetických služeb dokladuje i certifikace společnosti na systém managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001:2012 pro výrobu a distribuci tepla a elektřiny, poskytování služeb energetického managementu včetně provozování energetických zdrojů