POLITIKA jakosti, environmentu, bezpečnosti práce a hospodaření s energií  společnosti ERDING, a.s. 

Vedení společnosti uplatňuje důsledné plnění legislativních požadavků České republiky, Evropské unie a jiných požadavků souvisejících s ochranou životního prostředí, nebezpečími a riziky bezpečnosti práce a hospodaření s energiemi.

V rámci svého kontextu pro zajištění neustálého zlepšování se vedení společnosti zavazuje: 

 • Zjištěné informace o vývoji na trhu a spokojeností zákazníka využívat k neustálému zlepšování kvality služeb a efektivity procesů a produktů ve společnosti.
 • Zvýšit efektivitu obchodních aktivit a konkurenceschopnost společnosti, podílet se na vytvoření jednotného profilu společnosti při udržení komplexnosti dodávek.
 • Zajistit komplexnost a konkurenceschopnost služeb nabízených společností, především vytvořením jasného profilu společnosti a zlepšením partnerských vztahů na úrovni investorů, zákazníků a dodavatelů.
 • Uplatňovat prevenci pro předcházení havárií, nežádoucích událostí a jiných ohrožení životního prostředí, pomocí stanovených postupů, kontroly jejich dodržování, praktické aplikace platné legislativy a hledání nových ekologičtějších možností při realizaci našich činností jako závazek k ochraně a prevenci znečištění životního prostředí.
 • Významným zdrojem pro realizaci našich produktů jsou naši pracovníci. Svých pracovníků si vážíme a chceme podporovat jejich odborný růst; dále vytvářet vhodné pracovní podmínky zaručující bezpečnou práci v bezpečném prostředí prostřednictvím uplatňování pravidel ochrany zdraví při práci a snižováním rizik jako projevu prevence proti ohrožení života, úrazům a nemocem z povolání. Toho chceme dosáhnout neustálým monitorováním rizikových míst pro naše pracovníky a stanovení opatření k minimalizaci pracovních rizik.
 • Zajistit kompatibilitu vlastních cílů, programů a akčních plánů s trendy energetických koncepcí EU a České republiky. Dodržování platné relevantní legislativy pro naši činnost a jiných oprávněných požadavků. 
  Provoz tepelných zdrojů jako proces s energeticky nejvýznamnější spotřebou energie 
  Umíme řídit a provozovat tepelné zdroje tak, aby byly účinně provozovány.
 • Tým pracovníků tepelného hospodářství stále sleduje informace o nových energetických technologiích pro naše zákazníky, protože provoz tepelných zdrojů představuje potenciál pro úspory energie a  naše společnost chce neustále zvyšovat energetickou účinnost cestou motivace, osvětových programů, znalosti nových technologií a trendů. Pro tepelné zdroje jsou navrhovány řešení využívající nákup energeticky úsporných produktů a návrhy na snižování energetické náročnosti za účelem zlepšení účinnosti provozovaného zdroje našich zákazníků. Toto je pro nás cesta k neustálému snižování energetické náročnosti.
 • Sestavením profesionálního týmu pracovníků schopných řešit komplexní řízení a hospodaření energií chceme vybudovat silnou pozici na trhu energetického managementu a tím dosáhnout zvýšení pozice u dodavatelů energií a konkurenceschopnosti u obchodních partnerů.
 • Naší snahou je využití všech dostupných informací a zdrojů pro rozvoj nových technologií, alternativních a obnovitelných zdrojů energie.

František Vlaha 
Předseda představenstva