Projektová činnost

Kvalitní projekční zpracování technického řešení je vždy jedním z rozhodujících prvků úspěšnosti a funkčnosti celého díla. Vyžaduje schopnost koncepčního myšlení, kvalitní koordinaci prací jednotlivých zpracovatelů a soustavnou činnost v oblasti sledování nových výrobků a technologií a jejich uplatňování v projekční praxi. To jsou hlavní kritéria, jež jsou pracovníky projekčních oddělení společnosti při zpracování projektové dokumentace uplatňována. V oboru projektových prací společnost zajišťuje zpracování objemových i koncepčních studií a rozvah, dokumentací pro územní a stavební řízení včetně projednání i realizačních projektových dokumentací.

Projekční oddělení zajišťuje kompletní přípravu staveb od studií až po realizační projektovou dokumentaci zejména pro stavby:  

  • Centrálního zásobování teplem, což zahrnuje zdroj(e) tepla na spalování plynu, ale i biomasy, venkovní rozvody tepla a předávací stanice v zásobovaných objektech.
  • Lokálních zdrojů tepla, především plynových kotelen pro budovy obytné, budovy občanské vybavenosti a průmysl.
  • Zdrojů tepla (teplovodních, horkovodních i parních) pro průmyslové areály, spalujících převážně plyn, ale i uhlí.
  • Zdrojů pro kombinovanou přípravu tepla a el.  energie, které mohou sloužit jako lokální zdroj tepla anebo jako součást CZT.

Našimi zákazníky jsou jak fyzické, tak právnické osoby, města a obce.