Publicita projektů

Odborné vzdělávání pracovníků výroby a rozvodu tepla a stavební výroby

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
Program Podnikové vzdělávání 
Globální grant Adaptabilita a konkurenceschopnost 
Reg.č. projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01165 
 

Využití OZE pro zásobování teplem Města Bechyně 

Operační program Podnikání a inovace 
Program Eko-Energie 
Reg.č. projektu: 3.1 EED02/120 
 

Vzdělávací aktivity v rámci projektu Úřadu práce ČR "Vzdělávejte se pro růst!" 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
Projekt Úřadu práce ČR s názvem "Vzdělávejte se pro růst!" 

 

Podpora specifických znalostí zaměstnanců společnosti ERDING a.s. zaváděním moderních systémů řízení 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
Globální grant EDUCA 
Reg.č. projektu: CZ.1.04/1.1.04/39.00256 
 

Design internetové prezentace a multimédia 

Program DESIGN 2007 
Program podpory designu pro malé a střední podnikatele 
 

Jednotný vizuální styl 

Program DESIGN 2005–6 
Program podpory designu pro malé a střední podnikatele 
 

Poradenství v oblasti přípravy výroby – svařování 

PORADENSTVÍ 2006 
Program podpory poradenských a vzdělávacích služeb pro MSP