Publicita projektů

Vzdělávání zaměstnanců - ERDING

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců žadatele.  
Celkem v projektu bude zapojeno 43 zaměstnanců, kteří budou rozvíjet svou odbornost v klíčových dovednostech. 
Hlavním cílem projektu je nastavení systému koncepčního rozvoje klíčových znalostí a dovedností zaměstnanců za účelem posílení jejich adaptability na trhu práce a upevnění postavení a konkurenceschopnosti celé společnosti. 
Reg.č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012568 
Zahájení a ukončení projektu:  od 1.1.2020 do 31.12.2021 
Další podrobné informace: ZDE  
 

Odborné vzdělávání pracovníků výroby a rozvodu tepla a stavební výroby

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
Program Podnikové vzdělávání 
Globální grant Adaptabilita a konkurenceschopnost 
Reg.č. projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01165 
 

Využití OZE pro zásobování teplem Města Bechyně 

Operační program Podnikání a inovace 
Program Eko-Energie 
Reg.č. projektu: 3.1 EED02/120 
 

Vzdělávací aktivity v rámci projektu Úřadu práce ČR "Vzdělávejte se pro růst!" 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
Projekt Úřadu práce ČR s názvem "Vzdělávejte se pro růst!" 

 

Podpora specifických znalostí zaměstnanců společnosti ERDING a.s. zaváděním moderních systémů řízení 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
Globální grant EDUCA 
Reg.č. projektu: CZ.1.04/1.1.04/39.00256 
 

Design internetové prezentace a multimédia 

Program DESIGN 2007 
Program podpory designu pro malé a střední podnikatele 
 

Jednotný vizuální styl 

Program DESIGN 2005–6 
Program podpory designu pro malé a střední podnikatele 
 

Poradenství v oblasti přípravy výroby – svařování 

PORADENSTVÍ 2006 
Program podpory poradenských a vzdělávacích služeb pro MSP