Realizace staveb

Realizace staveb patří mezi hlavní strategické aktivity společnosti ERDING, a.s. Rozhodující podíl v tomto portfoliu zaujímají stavby, zaměřené na dodávky technologií pro výrobu tepla a elektrické energie a rozvod tepla. V tomto oboru realizujeme komplexní řešení staveb zahrnující zpracování potřebných stupňů projektové dokumentace, inženýrské činnosti, dodávek a montáží technologií a realizaci souvisejících profesí, potřebné zkoušky a uvedení do provozu. Většinu realizovaných projektů zajišťovala společnost ERDING, a.s. jako generální dodavatel. 

Navrhujeme a realizujeme zdroje tepla pro komunální i průmyslový sektor, zdroje teplovodní, parní i horkovodní pro spalování tuhých i plynných paliv, výrobu energií z obnovitelných zdrojů a kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. 

Preferujeme vždy individuální přístup, vycházející z konkrétních podmínek zákazníka, s orientací na snižování energetické náročnosti a šetrnost k životnímu prostředí.