Stavba

Objednatel ED & Man Ingredients, s.r.o.
Název akce Plynová kotelna pro cukrovar Zvoleněves 
Místo provádění ED & Man Ingredients, s.r.o., Zvoleněves 86 
Cena díla 9 860 000 Kč bez DPH 
Doba provádění 1/2017 - 6/2017 
Rozsah dodávky Vybudování nové technologie parní kotelny v novém objektu o celkovém parním výkonu 8850 kg/h, tepelnému výkonu parního kotle 5671 kW a hořáku 500-6238 kW. Montáž a svařování parních rozvodů DN 250 (138 m 0,4 Mpa, kondenzátního nerezového potrubí DN 65 (152 m) a rozvody teplé a studené vody z nerezového potrubí DN 20-65. Provedení redukční a chaldící řady pro redukci tlaku a chlazení  páry. Provedení el. instalace a MaR parní kotelny s dálkovým přenosem dat. Montáž tepelné izolace zpotrubí páry, kondenzátního potrubí a studené vody izolačními pouzdry s povrchovou úpravou AL plechem, armatury snímatelnou izolací IKA. 
  
Objednatel ČEZ Energo s.r.o.
Název akce Instalace KHG ul. Lnářská, Humpolec 
Místo provádění Kotelna K1 Humpolec, ul. Lnářská 
Cena díla 11 305 384 Kč bez DPH 
Doba provádění 8/2016 - 12/2016 
Rozsah dodávky Provedení demontáží stávajících zařízení kotelny v rozsahu dle PD, přemístění a úprava zachovaných částí - příprava TV, doplňování apod. Provedení stavebních úprav - přepažení prostoru kotelny SDK příčkou, výměna stropů nad. PP, a ostatních související stavební úpravy. Dodávka + osazení AN - 45 m3, a KGJ TEDOM CENTO 400 a ostatních technologickch zařízení, montáž kouřovodů, technologických rozvodů. Provedení dodávek elektro, MaR, zemnění. Vše v rozsahu dle PD zpracované pro zakázku. 
  
Objednatel Město Klatovy 
Název akce Stavební úpravy techologie SCZT, Pod Hůrkou, Klatovy, III. Etapa 
Místo provádění Pod Hůrkou, Klatovy 
Cena díla 11 910 676,36 Kč bez DPH 
Doba provádění 4/2018 - 9/2018 
Rozsah dodávky Stavba je situována ve stávající zástavbě panelového sídliště Klatovy - Podhůrčí. V rámci rekonstrukce SCZT došlo k výměně stávajícího potrubí horkovodu a jeho napojení na již provedenou rekonstrukci. Byly zbudovány kompaktní předávací stanice v technických podlažích domů 502, 506 a 510, dále v mateřské školce a ve stávající výměníkové stanice VS1. Součástí stavby jsou technologi ké úpravy v objektu VS2 (VS10). Bytové domy byly připojeny samostanými přípojkami elektro, vody a stanice v domech byly odvodněny kanalizačními přípojkami. Společně s rozvody SCZT byly rozvedeny kabelové rozvody a HDPE potrubí. Řídící systé MaR jednotlivých PS je vizualizován na centrálním dispečinku s možností mnitoringu a dálkoového ovládání. 
  
Objednatel Vysoké učení technické v Brně 
Název akce Rekonstrukce výměníkové stanice a regulačních uzlů areálu Údolní 53 
Místo provádění Údolní 53 Brno 
Cena díla 5 999 904 Kč bez DPH 
Doba provádění 7/2018 - 11/2018 
Rozsah dodávky Stavba je situována v bývalé parní výměníkové stanici a ve 4  podružných regulačních uzlech areálu VUT v Brně na adrese Údolní 53, Brno. Původní zdroj tepla (pára) byl nahrazen novou horkovodní přípojkou od Tepláren a přiveden do prostoru VS1, kde je nově osazena CVS - centrální výměníková stanice. CVS na sekundární straně připojena na kobinovaný R/S, ze kterého jsou vyvedeny větve pro jednotlivá odběrná místa. Podružné uzly v rámci rekonstrukce byly nahrazeny objektově předávacímí stanicemi. Tyto stanice byly umístěny v objektech U2, U3, U4, U6, U8, U11. OPS U2 pro ÚT o výkou 750 kW a OPS U6 o výkonu 120 kW s výměníkem pro průtočný ohřev TV o výkonu 200 kW a akumulčním zásobníkem TV o objemu 200 l. OPS  U3 pro ÚT o výkonu 105 kW, OPS U4 pro ÚT o výkonu 250 kW, OPS U11 pro ÚT o výkonu 65 kW bez přípravy TV. OPS U8 pro ÚT o výkonu 100 kW s výměníkem pro průtočný ohřev TV o výkonu 60 kW a akumulačním zásobníkem TV o objemu 100 l.