Ministerstvo financí ČR 

Pro ministerstvo financí zajišťujeme od roku 2019 správu, obsluhu, údržbu, dálkový dohled a opravy topných systémů a zařízení souvisejících s výrobou a rozvodem tepla vč. provádění servisních činností, revizí, kontrol apod. Konkrétně se jedná o čtyři plynové kotelny o součtovém výkonu cca 1,3 MW, jednu elektrickou kotelnu o výkonu cca 2MW a jednu horkovodní výměníkovou stanici o výkonu 1,35 MW. 

Město Bučovice 

Na území města Bučovice provozujeme od roku 2009 několik zdrojů tepelné energie o součtovém výkonu cca 3,2 MW. Dodávku tepla zajišťujeme nejen pro Město Bučovice, ale i pro příspěvkové organizace města i jednotlivá společenství vlastníků jednotek. V roce 2011 jsme provedli plynofikaci tří uhelných kotelen. Z této kotelny je zásobováno teplem cca 187 domácností. 

Správa kolejí a menz Masarykovi univerzity 

Od roku 2011 zajišťujeme správu, obsluhu, údržbu a dálkový dohled osmi plynových kotelen a dvou horkovodních výměníkových stanic o součtovém výkonu cca 9 MW vč. provádění servisních činností, revizí, kontrol apod. 

Město Bechyně 

Od roku 1998 jsme provozovatelem teplených zdrojů v Bechyni. V roce 2011 byl centrální plynový zdroj modernizován kotlem spalujícím biomasu o výkonu 2,4 MW (celkový výkon kotelny činní 7,3 MW). Tato kotelna dodává teplo do celého města Bechyně (cca 898 domácností, několika objektů škol a dalším odběratelům.) Tento projekt byl oceněn v soutěži E.ON ENERGY GLOBE v roce 2012 druhým místem. 

Město Červený Kostelec 

V roce 2012 jsme převzali provozování plynového zdroje v Červeném Kostelci. Za účelem zvýšení účinnosti tepelné soustavy byla v roce 2014 instalována a zprovozněna kogenerační jednotka 200 kW. Instalovaný výkon kotelny činní 2,3 MW. Z této kotelny je zásobováno teplem cca 266 domácností. 

Arcibiskupství olomoucké 

Pro Arcibiskupství olomoucké a jím zřízené organizace a další subjekty zajišťujeme v obci Velehrad kompletní služby spojené s provozem plynových kotelen. V současné době je celkový instalovaný výkon plynových kotelen v naší správě cca 1,25 MW.