Projekce

ObjednatelB+T Přeštice, s.r.o. 
Název akce Modernizace soustavy CZT ve městě Přeštice 
Místo provádění Přeštice - centrum města 
Cena díla 630 000 Kč bez DPH 
Doba provádění 12/2015 - 08/2016 
Rozsah dodávky PD pro územní souhlas a výběr dodavatele na nové teplovody, rekonstrukci dvou teplovodních kotelen o výkonu 3,4 a 1,06 MW, vybudování 29 nových předávacích stanic, napojení na centrální disečink. PD byla zpracována v částech stavební, strojní, silnoproud a MaR. 
  
Objednatel Masarykova univerzita 
Název akce Projekt pro rekonstrukci kotelny SKM 
Místo provádění budovy Správy kolejí a menz MU, koleje Sladkého a koleje Bratří Žůrků, Brno 
Cena díla 369 300 Kč bez DPH 
Doba provádění projektová dokumentace 1/2018 -3/2018, autorský dozor 6/2018 - 9/2018 
Rozsah dodávky PD pro provádění  stavby byla tvořena objektem SO01 Kotelna a SO02 Předávací stanice v rozsahu projektování - stavebně architektonické řešení, strojí zařízení, rozvody plynu, elektroinstalace a MaR, BMS, slaboproudé rozvody. 
  
Objednatel Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Název akce Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské - rekonstrukce centrálního zdroje tepla 
Místo provádění Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské 
Cena díla 198 000 Kč bez DPH 
Doba provádění 2/2017 - 6/2017 
Rozsah dodávky PD pro stavební povolení a provádění stavby na rekonstrukci uhelné teplovodní kotelny o výkonu 981 kW na teplovodní uhelnou kotelnu o výkonu 678 kW. PD byla zpracována v částech stavební, strojní, silnoproud a MaR. 

Projektová činnost