Služby

Komplexní služby

Zajišťujeme komplexní přípravu staveb od studií, přes projektovou dokumentaci až po konečnou realizaci s možností následné správy dokončeného díla.

Energetické služby

Nabídka komplexních služeb souvisejících s provozem energetických zařízení na výrobu a distribuci tepla a elektřiny. 

Zobrazit

Realizace staveb

Realizace staveb patří mezi hlavní strategické aktivity společnosti ERDING, a. s., jsme generálním dodavatelem technologií pro výrobu tepla a elektrické energie a rozvod tepla. 

Zobrazit

Předizolované potrubí

Předizolované potrubí je současným standardem v řešení problematiky rozvodu tepelné energie.  Bylo vyvinuto a je nejčastěji používáno pro dálkové, bezkanálové rozvody tepla. Je charakteristické velkými vzdálenostmi v řádu stovek metrů až desítek kilometrů.

Zobrazit

Projektová činnost

Kompletní příprava staveb od studií až po realizační projektovou dokumentaci s důrazem na centrálního zásobování teplem, lokální zdroje tepla, zdroje tepla pro průmyslové areály a zdroje pro kombinovanou přípravu tepla a el.  energie.

Zobrazit